CPM'den Haberler

CPM MASTER 1.5.30.0 versiyonu ile gelen yenilikler

ÇEK SENET YÖNETİMİ YENİLENDİ

Mevcut fonksiyonlara ek olarak ;

Döviz çek ve senetlerini rapor tarihindeki kurdan değerleyerek, tüm çeklerin ortak para biriminden ( YTL ) olarak analiz yapılabilmesi fonksiyonu eklendi.

YTL, USD ; EUR vb. para birimlerinden çeklerin rapor tarihindeki kurlardan YTL dönüşüm sağlanarak, Ortak para biriminden , günlük , haftalık, aylık tutarlar, çek adetleri ve ortalama vadelerinin raporlanması sağlandı.

Belge tutarına göre Analiz yapma fonksiyonu eklendi

Yabancı para birimindeki çekerin örneğin USD çek ve senetlerinin bağımsız olarak , USD değeri ile tüm analizlerinin yapılabilme fonksiyonu eklendi , böylece tek bir tuş ile ,günlük ,haftalık ,aylık analizlerin yanı sıra ,hangi müşterinin kaç adet çek verdiğine ortalama vadesinin ne olduğuna , şahsi müşteri çek ayrımına kadar ulaşmak çok kolay hale getirildi.

Rapor tarihine göre çekerlin pozisyon takibi özelliği eklendi

Geçmişte herhangi bir tarihte, çek ve senetlerin o tarihteki son durumlarını ( portföy, ciro, tahsilat vb.) görmek ve analizleri yapabilme fonksiyonu , çek senet yönetimine taşındı. Böylece çek ve senetlerle ilgili tüm analizlere tek bir noktadan ulaşmak mümkün hale geldi.

Döviz çek ve Senetleri değerleme ( Kur farkı ) bordrosu eklendi.

Daha önce muhasebe modülü üzerinden toplu olarak yapılan değerleme işlemi,
Çek senet modülüne taşındı. Döviz çekeleri istenirse her işlem gördüğünde ( tahsilata çıkış , ciro , teminat vb.), istenirse sadece tanımlanmış işlem tiplerinde değerlendirmenin otomatik çalışması fonksiyonunun yanı sıra , mali dönemlerde yapılan değerlememenin her çek için , ne kadar değerleme tutarı geldiğinin takip edilebilmesi dağlandı.

İthalat modülüne yükleme evrakı eklendi.

Yükleme planlarının takip edilebilmesi için, ithalat modülüne yükleme evrakı eklendi, Stok durum takibinde bir malın yolda olup olmadığı fatura girişi ile sağlanıyordu. Yapılan yenilme ile yükleme yapıldığı belirtildiğinde malların yolda olduğunun takibi sağlandı.

İthalat Masrafların dağılımı özelliğine istenirse dosya bazında verilen kriterlere göre masraf dağıtım fonksiyonu eklendi.

İthalat masraflarının dağılımı masraf tipine göre miktar, net tutar vb. kriterlere göre dağıtılabiliyordu. Ancak farklı dosyalarda farklı dağıtım anahtarlarına göre dağıtım yapılmak istendiğinde dağıtım şablonunu düzenlemek gerekiyordu. Yapılan geliştirme ile, istenirse her dosya için farklı dağıtım anahtarları düzenlemek mümkün hale geldi.

İthalat modülü ile krediler modülü arasında entegrasyon sağlanarak dosya bazında akreditif takibi sağlandı.

Krediler modülü ile ithalat modülü arasında sağlanan entegrasyon ile ithalat dosyasından, akreditif bilgilerine ulaşmak kolay hale getirildi.

Dövizli ödeme planı yapılma fonksiyonu eklendi.

YTL olarak çalışan ödeme planı geliştirilerek dövizli ödeme planı hazırlanabilme özelliği eklendi. Yenilenen modül ile, bir ödeme planında birden fazla para birimi ile plan yapmak mümkün hale geldi. ( peşinat YTL, Senetler USD, gibi)

Ödeme planında faiz hesaplama ve taksitlendirme fonksiyonu eklendi.

Ödeme planında hazırlanmış şablonlardan otomatik olarak, taksitler getirilebileceği gibi, giriş anında istenilen sayıda taksit oluşturma ve vade farkı uygulanıyorsa vade farkının hesabının da otomatik yapılması sağlandı.

Ödenme planı muhasebe entegrasyon modülü geliştirildi

Muhasebe entegrasyonu, fatura tutarına göre değil ödeme planına göre yapılmak istenmesi koşuluna çözüm üretmek için geliştirildi.

Stokta Olmayan Malların Önceden Faturasının Kesilmesi ve Sonradan Sevk Edilmesi fonksiyonu geliştirildi.

Özellikle ihracat yapan firmalarda , ihracat işlemlerinin başlatılması için önceden fatura kesilmesi , daha sonra irsaliyenin kesilmesi gerek stok durum gerekse maliyet raporlarında sıkıntı yaratıyordu. Yapılan düzenleme ile gerek stok durum gerekse maliyet raporlarında sıkıntı ortadan kaldırıldı.

Mal Stokta Olduğu Halde faturasının kesilmesi Sonradan Sevk Edilmek Üzere, Emaneten Stokumuzda Tutulan Malların Sonradan Sevkiyatı fonksiyonu geliştirildi.

Özellikle taahhüt işleri yapan firmalarda karşılaşılan , tahsilat için mal teslim edilmediği halde faturanın gönderilmesi ,daha sonra sevk edilmesi ve emanet stokun takibi yapılan düzenlemeler ile mümkün hale geldi.

BA/BS formu yenilendi.

Ba/Bs formu modülüne mutabakat mektubu gönderme fonksiyonu eklendi.

Birden fazla çari hesap kartı olan müşteriler için, BA BS Form parametrelerinde, "Vergi Hesap No Birleştir" ve "Vergi Hesap No Birleştirme" parametresi eklendi

Müşteri İlişkiler Yönetimi modülüne yeni uygumla eklendi.

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Modülü altında "Rakip Kartı" adında yeni bir uygulama eklendi.
 • - Rakip Kartı
 • - Rakip Stok (Ürün) Kartı
 • - Rakip Fiyat Bilgileri giriş ekranları oluşturuldu.


Krediler modülü

Rotatif vb , parçalı kredi alınması ve ödemesinin tahakkuk ve ödeme işlemlerinin yapılması fonksiyonu geliştirildi

Proje kart

Yatırım proje kart ve genel proje kart şeklinde 2 ayrı menü haline getirildi
Yatırım proje kart ,özellikle yapılan yatırımların takibi ve toplam maliyetin sabit kıymete dönüşmesine kolaylık olması amacı geliştirildi.
Genel proje kart , daha önce var olan proje takibi ek olarak , özellikle gayrimenkul satışı yapan işletmelerin , satış sürecinin başlangıcından itibaren sonuçlanmasına kadar geçen sürecin takibi için geliştirildi. Genel proje kart set oluşturma fonksiyonu eklendi.

Yatırım proje kart ve genel proje kart şeklinde 2 ayrı menü haline getirildi

Kredi kefalet takip

Gayri menkul satış firmalarının sattıkları gayri menkul için müşteri kredi kullanıyor ise ve bu krediye firma kefil oluyorsa bundan doğan riskin ve ödemelerin doğru yapılıp yapılmadığını takip için geliştirildi..

CPM Master belge transfer modülü çıktı.

Grup şirketleri arasındaki evrak hareketlerinin ( Alım satım faturaları, çek senet hareketleri vb.) tekrar girişine gerek kalmaksızın transferini sağlayan belge transfer modülü çıktı. Belgeler arası transfer CPM Master ERP kullanan işletmelerin kendi aralarında karşılıklı oluşturdukları ( alım faturasını, satış faturasına çevirmek gibi ) tüm evrakları tekrar girmeksizin kontrollü transferini sağlayan çok fonksiyonlu bir modülüdür.

Şikâyet yönetimi modülü çıktı.

Sadece sattığınız ürünler veya verdiğiniz servisler ile ilgili değil, firmanıza gelen her türlü şikayeti kayıt altına alan ve çözüm süreçlerinin takibini sağlayan şikayet modülü CPM Master CRM ve CPM Master Servis yönetimi ile de entegre çalışmaktadır.

Destek Merkezi (Support Center) uygulamaya alındı.

CPM Master ERP yazılımı ile ilgili, soru, talep, yardım ve hata bildirimi için destek merkezi uygulaması devreye alındı. Tüm çözüm ortağı, bayi ve Master kullanıcılarına açık olan uygulamada, CPM Master ERP üzerinde geliştirilen çalışmalar izlenebilir; her kullanıcı istediği talebi destek merkezi kanalı ile direkt yazılım departmanına iletebilir ve taleplerini takip edebilir.

Aynı zamanda program ile ilgili yapılan tüm yenilikleri de takip edilebileceğiniz destek merkezinden son versiyonlara ve Hot Fix'lere ulaşılabilirsiniz.

Destek Merkezine bildirilen ve veri tabanına kaydedilen tüm talepler CPM Master yazılımının geliştirme çalışmalarında bize ışık tutmaktadır.

Krediler takip modülü çıktı.

Firmaların bankalardan almış olduğu her tür kredinin tahakkuk ve ödemelerinin takip edildiği, nakit akış modülü ve muhasebe ile entegre çalışan Krediler Modülü tamamlandı.

Modül içerisinde yer alan uygulamalar

 • Eşit Taksitli Kredi Takip
 • Eşit Taksitli DEC kredi Takip
 • Rotatif Kredi Takip
 • Spot Kredi Takip
 • Overnight Kredi Takip
 • İşletme Kredileri Takip
 • Akreditif Kredileri Takip ( İthalat modülü ile entegre )


Ödeme planı modülü çıktı.

Firmaların taksitli satış işlemlerinin takibini sağlayan modül, tek ortalama vade yerine istenildiği kadar şablon tanımları yapılarak alım ve satım faturalarında bu şablonların uygulanmasını sağlar. Aynı zamanda risk yönetimi ve cari hesap ile entegre çalışan ödeme planı modülü, borç alacak eşleme işleminin de bu plana dayalı olarak yapılmasına imkan verir.

Modül içerisinde yer alan uygulamalar

 • Ödeme planı şablonu
 • Ödeme planı cari hesap kart entegrasyonu

CPM Master Agent eklendi.

Herhangi bir menüye girildiğinde, firma ihtiyaçlarına göre değişkenlik gösteren otomatik uyarıların yapılamasını sağlayan Agent modülü ile firmalar iş akışlarını hızlandıracak!

Örneğin bir stok karta girdiğimizde kritik seviyenin altına düşmüş ürünlerin listesini istiyorsanız veya sipariş ekranına girdiğimizde sevk emri verildiği halde sevk edilmemiş siparişlerin listesini almak istiyorsanız Master Agent modülüne sahip olmanız yeter.

İthalatta Antrepo (Fiktif Depo) Uygulaması Eklendi.

Cpm Master İthalat modülüne; antrepo’ya malın indirilmesi ve daha sonra ithalat sürecinin yapılması ile ilgili işlemlerin takibini sağlayan, ithalatta antrepo (fiktif depo) modülü tamamlandı.
Antrepo depodan parçalı ve/veya farklı ithalat dosyalarında çekim yapmayı da sağlayan modül, maliyetleri hesaplamakta ve online muhasebe entegrasyonu sağlamaktadır.

Modül içersinde yer alan uygulamalar

 • İthalat Transfer dosyası
 • İthalat Transfer
 • Gümrük giriş