Nasıl bir ERP Çözümü Tercih Edilmeli?

Pek çok işletme, gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerin bütününü kontrol etmekte ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Firmalar kurumsal çözüme karar vermeden önce kendi iş akışlarını net olarak kurgulamalıdır ve ERP yazılımı tercih etme aşamasında aşağıdaki kriterleri göz önüne almalıdır.

Farklı sektörlere uyum sağlamalı ve özelleştirilebilir bir yapıda olmalı.

Her departmanın iş akışını düzenleyebilecek modüllere sahip olmalı. Temel finansal modüllerin yanı sıra (Örneğin; Üretim, Depo raf takibi, Teknik destek, Dış Ticaret, Müşteri ilişkileri Yönetimi, Şikâyet Yönetimi, Bayi Takip Sistemi, Kurumsal Satın alma, Bütçe Krediler, Yönetimi, Proje Yönetimi vb. ) gibi diğer departmanların iş akışını da sistem üzerine taşımalı.

 • İnternet üzerinden çalışabilmeli.
 • Mobile sistemleri destekleyebilmeli.
 • Her firmaya ve departmana göre ekran tasarımları yapılabilmeli.
 • Tüm tablolar ve alanlar esnek bir yapıda olmalı firmaya göre değiştirilebilmeli.
 • Farklı lokasyonlarda çalışabilmeli.
 • Ek bir yazılıma ihtiyaç duymadan kendi içinde geliştirilebilmeli.
 • Tüm para birimleriyle çalışabilmeli.
 • Sistem üzerinde evrak onay akışları tanımlanabilmeli.
 • Modüller ve departmanlar arası tam bir entegre yapıya sahip olmalı.
 • Esnek raporlamaya sahip olmalı.
 • Veriye her noktadan ulaşılabilmeli.
 • Dış kaynaklı verileri sisteme aktarım özelliğine sahip olmalı.
 • Gelişmiş güvenlik yapısı ile yetkilendirmeler tam olmalı.
 • Tüm kayıtların tarihçesi takip edilebilmeli.
 • Artan iş yoğunluğuna ve veri yüküne uyum sağlayabilmeli.
 • Sistemin çalışabilmesi için gereken donanım ihtiyaçlarının maliyet gereksinimi düşük olmalı.
 • Çözüm sağlayıcı firmanın referansları güçlü olmalı.
 • Uygulanacak ERP çözümü kurumun gelecekte artacak iş yoğunluğuna uygun olmalı, yazılıma yeni modüller ilave edilebilmeli, değişen teknoloji ve iş koşullarına uyarlanabilmeli.
 • Danışman kadrosunun bilgi birikimi, satış sonrası destek gücü, ERP yazılımının tercih edilmesindeki etkenlerdir.

ERP Projelerinin Başarı Kriterleri Nelerdir?

İşletmenin gerçekleştirdiği yatırımın üstüne başarısızlık riski ERP yazılımları için ne yazık ki söz konusudur. ERP sistemleri her faaliyetin ve departmanın entegre bir yapı içerisinde yürütülmesi ve yönetilmesini hedeflerler. Tüm iş süreçleri ERP yazılımı üzerine taşınacağından, hiçbir zaman yüklendiği anda çalışmaya başlayacak bir yazılım beklenmemelidir. Bu süreç ERP çözümü sağlayan firma ve işletme çalışanlarının ortak çalışmasıyla uygulanacak bir süreçtir.

Başarılı ERP uygulaması için yapılması gerekenler;

 • Uygulamanın hangi zaman aralığında devreye alınacağı ve kurum faaliyetlerini nasıl etkileyeceği net bir şekilde tespit edilmelidir.
 • Kalifiye danışmanlar ile çalışılmalıdır.
 • ERP uygulama sürecinde tecrübeli bir proje yöneticisi olmalıdır.
 • Üst yönetim uygulamada kararlı olmalı ve desteklemelidir.
 • Tüm yöneticiler yeni sisteme tam olarak inanmalı ve kararlılıkla uygulamalıdır.
 • Her birimin uygulama aşamasında tecrübeli bir personelini görevlendirmelidir.
 • İşletme kültürü değişime, yeniliğe ve ekip çalışmasına açık olmalıdır.

ERP maliyeti nasıl hesaplanır ve maliyetin geri dönüşüm hızı nedir ?

ERP yazılımlarının maliyetini, firma ile karşılıklı görüşmeler sonucunda ortaya çıkacak ihtiyaçlar belirler. Genel olarak ihtiyaçlara çözüm olacak modüller, kullanıcı sayıları ve eğitim ve danışmanlık süreleri fiyat belirlemedeki etkenlerdir. Maliyetin geri dönüş sürecine bakıldığına ortalama olarak teslimatları zamanında yetiştirme yüzdesinin minimum %75'ten %98'e çıktığı ve tükenme olmaksızın müşteri siparişlerini karşılama yüzdesinde artış %85'den %98'e çıktığı gözlemlenmektedir. Pazarlama bölümünün raporlarından anlaşılacağı üzere bu iyileşmeler şirket satışlarını minimum %10 oranında artırmaktadır. Üretim bölümünün raporları, işçilik üretkenliğinin %10 olacağını belirtmektedir. Bu da artan satış hacminin ek işçi alımına neden olmayacağını, aksine fazla mesailerin azaltılabilme olanağının doğacağını göstermektedir. Dolayısı ile ERP yazılımları maliyetlerini fazlasıyla geri döndürmektedir.